PODSTAWOWE ZALETY

Po wstępnym wyregulowaniu, układ działa bezobsługowo, realizując okresowo samoczynne płukania filtrów pośpiesznych, a częstotliwość płukania uzależniona jest od wielkości poboru wody. Także poziom poduszek powietrznych w zbiornikach reguluje się samoczynnie.

Podczas filtracji, praca zespołu filtrów jest niezwykle równomierna; - Jeden z równolegle połączonych filtrów jest świeżo wypłukany, następny lekko zanieczyszczony, kolejny bardziej zanieczyszczony i ostatni najbardziej zanieczyszczony oczekuje na płukanie.

Niewielka ilość powietrza, którym zasilany jest zestaw, wykorzystywana jest dwukrotnie; najpierw do napowietrzania wody (utlenienia żelaza), a następnie to samo powietrze służy do płukania filtrów, dzięki czemu zestaw nadzwyczaj oszczędnie i racjonalnie gospodaruje sprężonym powietrzem.

Zastosowanie zespołu czterech równolegle pracujących filtrów umożliwia realizację optymalnych parametrów ich płukania. Każdy z filtrów płukany jest najpierw emulsją wodno-powietrzną, a następnie uzdatnioną, przefiltrowaną w pozostałych filtrach wodą, przy czym prędkość płukania jest kilkakrotnie większa od prędkości filtracji, co powoduje znaczną ekspansję złoża, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie dowolnego, pospolitego, taniego złoża filtracyjnego, jak również wszelkich dostępnych, wysokowydajnych złóż o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza i manganu.

Zastosowanie konstrukcji zaworu przeciążeniowego (zbudowanego podobnie jak zawór bezpieczeństwa) z membranowym elementem zamykającym, powoduje jego wzbudzenie umożliwiając intensywne, pulsacyjne płukanie wodą. Złoże unosi się i opada na przemian, co poprawia skuteczność jego płukania.

Przedstawione parametry płukania podnoszą jego skuteczność, skracają czas płukania i zmniejszają zużycie wody do płukania, zmniejszając też obciążenie kanalizacji.

Zestaw nie ma żadnych urządzeń elektrycznych, a sterowanie układem jest pneumatyczne, co upraszcza całą konstrukcję omijając też problemy z ochroną przeciwporażeniową itp.

Zestaw jest wykonany jako zwarta, kompaktowa konstrukcja i charakteryzuje się niespotykaną prostotą układu sterowania, w którym każdy z czterech filtrów obsługiwany jest tylko przez jeden zawór trójdrogowy (w miejsce czterech do sześciu zaworów obsługujących pojedynczy filtr w układach klasycznych).

Dzięki swoim zaletom zestaw może być dedykowany dla wody o zwiększonym stopniu trudności uzdatniania.