UWAGI OGÓLNE

Aby osiągnąć pełną satysfakcję z użytkowania urządzenia, zalecane jest zapoznanie się z jego zasadą działania. (patrz: Opis...)

Przed przystąpieniem do montażu i uruchomienia zestawu, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

DOBÓR WIELKOŚCI ZESTAWU

Ważyny jest właściwy wybór wielkości zestawu, który powinien być odpowiedni do przewidywanej ilości pobieranej wody. Wydajność zestawu jest zależna od powierzchni filtracji (łącznego pola przekroju zespołu filtrów) i od przyjętej przez projektanta-technologa prędkości filtracji, natomiast wielkość zapotrzebowania na wodę powinna być określona przez projektanta wykonującego projekt instalacji wodociągowej. W przypadku przeciążenia zestawu (zbyt dużego poboru wody, przekraczającego jego wydajność) pojawią się zakłócenia w jego pracy, spowodowane nadmiernymi spadkami ciśnienia, a także obniży się skuteczność filtracji.

Parametry typoszeregu kompaktowych samopłuczących zestawów hydroforowo filtrujących

wielkość zestawu - średnica filtrów (mm)160200315400
średnica zbiornika hydroforowego (mm)315400315400
średnica połączeń (mm)20 (1/2")25 (3/4")32 (1")40 (1 1/4")
układ ustawienia filtrówdwuszeregowyjednoszeregowy
łączna powierzchnia filtracji (m2)0,080,1250,310,5
szerokość (mm)40050012601600
głębokość (mm)380450360440
wysokość (mm)1730183017701850
wydajność przy V=~12 m/h (m3/h - l/min)1,0 - 161,5 - 253,7 - 606,0 - 100
wydajność przy V=~9 m/h (m3/h - l/min)0,7 - 121,2 - 192,8 - 454,5 - 75
maks. przepływy powietrza - zasilenie i upust (l/min)2,5 i 7,55 i 157,5 i 22,515 i 45

(powyższe wielkości podaję w przybliżeniu)

Trzeba pamiętać, że praw fizyki nie da się oszukać. Aby skutecznie przefiltrować wodę, należy ją przepuścić przez złoże z odpowiednią prędkością. Zalecana prędkość przepływu, zależna jest od jakości wody, czyli między innymi od odczynu pH i od zawartości żelaza i manganu. Orientacyjne, zalecane prędkości filtracji, dla wody o określonym odczynie i zawartości żelaza, pokazane są na tabeli poniżej. Należy też uwzględnić, że mangan jest znacznie trudniejszy do usuwania niż żelazo i wymaga bardziej rygorystycznych parametrów uzdatniania, czyli także mniejszych prędkości filtracji.

Przykładowe obliczenie wydajności filtrów: - Przyjmujemy przepływ z prędkością 10 m/h przez zespół czterech równolegle włączonych filtrów o średnicy 0,16 m. Łączna powierzchnia przekroju filtrów: 4 * 0,162 * 3,14 / 4 = 0,08 m2 z tego wydajność: 0,08 m2 * 10 m/h = 0,8 m3/h, czyli około 13,5 litrów na minutę.

Jest to wydajność wystarczająca dla gospodarstwa jednorodzinnego z jedną łazienką i jedną kuchnią. Dla porównania, wydajność popularnych (elektrycznych i gazowych) przepływowych ogrzewaczy wody o mocy ok. 24 kW. (przy różnicy temp. 30 K), wynosi około 12 l/min. Pobór wody z jednego kranu (zlew, umywalka, natrysk, pralka), to 3 do 8 l/min.

Zalecane prędkości filtracji (m/h) dla wody o określonym pH i zawartości żelaza, dla złoża z piasku kwarcowego o granulacji 0,8 do 2 mm (wartości przybliżone - orientacyjne)

pH
Fe(mg/l)
6,86,977,17,27,3
11416
1,510121416
278,510,5121416
2,578,51011,513
378910,5
46,57,58,5
56,57,5
66,5

Do przyjętej wydajności zestawu należy dopasować pompę o podobnej wydajności (patrz akapity: "Zasilenie wodą" i "Regulacja wydajności pompy" w rozdziale Instalacja na stanowisku).

Zobacz też akapit "Skuteczność usuwania żelaza i manganu" w rozdziale: Eksploatacja.

INSTALACJE KASKADOWE

Dla zasilenia instalacji lub sieci wodociągowych o poborze przekraczającym wydajność jednego zestawu, możliwe jest wykonanie instalacji kilku współpracujących ze sobą zestawów. W takim przypadku, każdy z zestawów powinien mieć własne odrębne zasilanie z własnej pompy sterowanej indywidualnym wyłącznikiem ciśnieniowym i własne rozwiązanie zaopatrzenia w powietrze. Jedynie agregat sprężarkowy może być dla wszystkich zestawów jeden wspólny (patrz akapit "Zasilenie powietrzem" w rozdziale: Instalacja na stanowisku), ale pobór powietrza do poszczególnych zestawów powinien być realizowany przez odrębne, sterowane elektrycznie zawory, zasilane przez indywidualne wyłączniki ciśnieniowe. Wyłączniki ciśnieniowe powinny być zestrojone tak, aby ciśnienie załączania było w przybliżeniu jednakowe.

W uzasadnionych przypadkach jest też możliwe wykonanie układu, w którym woda jest pompowana pompą głębinową (lub inną) do otwartego zbiornika, z którego jest pobierana przez kolejne, odpowiednio mniejsze pompy, zasilające poszczególne zestawy, które następnie zasilają wspólną sieć lub instalację wodociągową.

Istnieje też możliwość wykonania według tego samego schematu, znacznie większego, samopłuczącego zestawu hydroforowo filtrującego, w układzie niekompaktowym, jednakże układy zasilenia kaskadowego mogą zagwarantować, przy wyższych zapotrzebowaniach wydajności, bardziej wyrównaną pracę i bardziej stabilne ciśnienie zasilania sieci (instalacji).