PREZENTACJA

zdjęcie zestawu

Przefiltrować wodę, to nic trudnego. Wystarczy ją przepuścić z odpowiednią prędkością, przez odpowiednie złoże... I można tak filtrować, dopóki filtr się nie zapcha, a później trzeba go wymienić lub oczyścić. Filtry do odżelaziania najlepiej jest płukać krótko i intensywnie oczyszczoną wodą, poprzedzając płukanie wzruszeniem złoża sprężonym powietrzem, co gwarantuje najlepszą skuteczność, przy zużyciu możliwie najmniejszej ilości wody.

Chciałbym zaprezentować SAMOPŁUCZĄCY KOMPAKTOWY ZESTAW HYDROFOROWO FILTRUJĄCY zgłoszony do Urzędu Patentowego RP pod numerem P.395780 jako "Układ samopłuczącego zestawu hydroforowo filtrującego". Zestaw służy do uzdatniania wody, zwłaszcza do odżelaziania i ma zastosowanie w hydroforniach, czerpiących wodę z własnej studni. Pełni też dodatkowo rolę hydroforu. Obecna konstrukcja została opracowana na podstawie zdobytych doświadczeń eksploatacyjnych podobnej, wcześniejszej wersji zestawu. Uproszczony, nowy zestaw posiada jeszcze więcej zalet niż wersja poprzednia, zapewniając optymalne parametry technologiczne uzdatniania wody i płukania filtrów.

Polecam typoszereg kompaktowych konstrukcji w czterech wersjach wielkości: "160", "200", "315" i "400".
Więcej szczegółów na ten temat w tabeli, w rozdziale: Dobór wielkości zestawu i w OFERCIE.